Welkom!

De buurtsportcoaches van Actief Putten werken in de domeinen Sport, Gezondheid en Onderwijs. Samen zorgen we voor naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten, kijken we naar een gezondere omgeving van de kinderen en bieden we jeugdondersteuning binnen de gemeente Putten aan. Je vindt ons op scholen, in de buurt of wijk, bij (sport)verenigingen of op ons kantoor in Stroud.

Sport- en beweegakkoord

Activiteiten Actief Putten

Activiteiten jongeren

Aanbod sportverenigingen

Uitleen sportmateriaal

Bewegen Werkt

JOGG

Sportoriëntatie Groevenbeek

Verenigingsondersteuning

Over ons

Inclusief sporten

Facebook

Aankomende evenementen

dinsdag 14 maart 2023
vrijdag 24 maart 2023
vrijdag 14 april 2023