Welkom!

De buurtsportcoaches van Actief Putten werken in de domeinen Sport, gezondheid en Onderwijs. Samen zorgen we voor naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten, kijken we naar een gezondere omgeving van de kinderen en bieden we jeugdondersteuning binnen de gemeente Putten aan. Je vindt ons op scholen, in de buurt of wijk, bij (sport)verenigingen of op ons kantoor in Stroud.

Zomervakantie Boekje 2022

Sport- en beweegakkoord

Activiteiten Actief Putten

PLUS avondvierdaagsepakket

Aanbod sportverenigingen

Uitleen sportmateriaal

JOGG

Sportoriëntatie Groevenbeek

Verenigingsondersteuning

Over ons

Inclusief sporten

Facebook

Aankomende evenementen

woensdag 29 juni 2022
woensdag 29 juni 2022
vrijdag 01 juli 2022