Welkom!

De buurtsportcoaches van Actief Putten werken in de domeinen Sport, Gezondheid en Onderwijs. Samen zorgen we voor naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten, kijken we naar een gezondere omgeving van de kinderen en bieden we jeugdondersteuning binnen de gemeente Putten aan. Je vindt ons op scholen, in de buurt of wijk, bij (sport)verenigingen of op ons kantoor in Stroud.

Sport- en beweegakkoord

Activiteiten Actief Putten

Aanbod sportverenigingen

Uitleen sportmateriaal

Bewegen Werkt

JOGG

Sportoriëntatie Groevenbeek

Verenigingsondersteuning

Over ons

Uniek Sporten

Facebook

Aankomende evenementen

vrijdag 23 juni 2023